Cep

page_pic_57.jpg
page_pic_57b.jpg

Cep kommer från Tyska medi ett bolag som har jobbat inom medecinsk kompression under många år. Cep var en av de första tiiverkarna  av  Kompression inom sporten. Med mångårig erfraenhet har man tagit fram produkter som varit ledande inom kompressionskläder. Vi är själva flitiga användare av Cep produkterna och kan varmt rekommedera dessa produkter för deras kvalite. Så för dig som är extra medveten om kavlite och funktion så är Cep ett bra val av produkter. Cep:s löpar tights ( Cep dynamic running tights) är enligt vår mening de bästa marknaden har just nu att erbjuda i kompression.