Orca Swimrun Core - Funktioner

Jonas på Prestationskläder.se berättar om Orca Swimrun Core. En instegsmodell för Swimrun.

99eCsAly4rI