Kalmar i Rörelse sätta mål 2/3

Jonas och Matilda pratar om att ha mål med sin träning del 2/3.

CPjaJNI7DCY