Kalmar i Rörelse sätta mål 1/3

Jonas och Matilda pratar om att ha mål med sin träning del 1/3.

-X8DJjkbg78