Kalmar i Rörelse sätta mål 3/3

Jonas och Matilda pratar om att ha mål med sin träning del 3/3.

JjCGsh5MTZQ