Kalmar i Rörelse Intro

Jonas på Prestationskläder.se berättar om vad projektet Kalmar i Rörelse handlar om.

YBzU2S-kwis