Köpvillkor

Köpvillkor

1. Allmänna villkor

Prestationskläder tillämpar såväl Konsumentköpslagen som Distansavtalslagen. För att genomföra en beställning måste kund vara myndig, 18år, eller ha målsmans medgivande. Med kund avses en fysisk person.


2. Beställning

Beställning av Prestationskläders produkter kan göras via www.Prestationskläder.se, e-post. Inkommande beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via mail.
Beställning är bindande från Prestationskläder sida först efter att orderbekräftelse erhållits av kund.

Prestationskläder förbehåller sig rätten att neka kund köp. Alla beställningar anses bindande. Har du gjort en beställning av misstag måste du därför kontakta oss omedelbart.

Skulle en vara inte finnas på lager kontaktar vi dig och restnoterar den. När vi får in den restnoterade varan skickar vi den till dig. Om du inte önskar den restnoterade varan kan du alltid kontakta Prestationskläder och av boka den.


3. Priser

Alla priser anges inklusive svensk moms, för närvarande 25% och anges i svenska kronor. Prestationskläder reserverar sig för momshöjningar och andra prisförändringar som vi inte kan råda över. Eventuell fakturaavgift tillkommer. Unika personlga rabattkoder och erbjudanden kan bara nyttjas av personen  med det namn som fått koden tilldelad.4. Betalning
All betalning sker via Klarna och du som kund har ett konti mitt Klarna .


Faktura
Du kan även välja att handla mot faktura ( som företag) . Handla idag och betala inom 14 dagar. Fakturaavgift på 15:- tillkommer.
Vi ber dig uppge Faktura nr. vid betalning. Om försenad/utebliven betalning påläggs du en dröjsmålsränta på 9%.
.


5. Leveranstid

Normal leverar vi dina varor på 3-5 arbetsdagar. På skor och våtdräkter kan leveranstiden vara 5-7 vardagar. Avvikelser kan förekomma, i sådana fall kontaktar vi dig. Prestationskläder kan inte hållas ansvarig att leverera slutsåld eller utgången produkt. Fraktkostnaden syns alltid i varukorgen.


6. Leveransförsening

Om leveransförsening av någon anledning uppstår kommer vi att kontakta dig. Givetvis
kommer vi att göra allt vi kan för att leverera din beställning så snabbt som möjligt. Du som kund har dock rätt att häva köp vid omfattande leveransförsening.
Det kan uppstå situationer som gör det omöjligt för oss att fullfölja en beställning, exempelvis om våra leverantörer inte kan fullfölja sina åtaganden gentemot oss. Prestationskläder förbehåller sig rätten att friskriva sig från ersättning till kund vid sådana situationer eller vid leveransförsening.7. Frakten

Alla beställningar från oss levereras fraktfritt.


8. Garanti

Vi vill att alla våra kunder ska bli 100% nöjda med deras köp. Om du får problem med en produkt kontakta oss.

Normalt står kunden för fraktkostnad till serviceverkstad. Kvittot på betald vara gäller som garantisedel. Spara därför alltid kvittut under garantitiden!


9. Öppet Köp /Ångerrätt

Prestationskläder tillämpar Distansavtalslagen. Det innebär att du som kund har rätt till 14 dagars returrätt, utan speciell anledning. Varan skall returneras i oförändart skick och i
originalemaballaget. Prestationskläder förbehåller sig rätten att debitera kund om något skulle
saknas, exempelvis bruksanvisning. Kunden står själv för returkostnader. Returer som skickas mot postförskott löses ej ut.

Vid köp av våtdräkt och skor gäller det att prova storlek för passform. Vi tar inte tillbaka produkter som är använda.

Kontakta oss innan du skickar tillbaka produkten. Så snart vi har återfått varan så återbetalas dina pengar.


10. Reklamation

Prestationskläder tillämpar Kosumentköpslagen vid reklamationer. Därmed åtar vi oss att byta ut felaktiga eller trasiga produkter utan extra kostnad. Tänk på att inte lösa ut paket med synliga fel som kan ha påverkat skicket på varan ni beställt. Gör isåf. en reklamation till Posten direkt på utlämningsstället och be dem skicka tillbaka paketet till Prestationskläder och skriva anledningen till returen på paketet. Maila sedan till info@Prestationskläder.se för att informera om reklamationen.


11. Outlösta paket

Om Du av någon anledning inte löser ut Ditt paket, får Du betala kostnaderna för hanteringen.
Tänk på att liggetiden på Posten har förkortats till 14 dagar! Outlösta paket debiteras en avgift, för närvarande 150:-. Avgiften debiteras i efterskott. Vid utebliven betalning vidarebefordras ovillkorligen kraven till inkassoservice. Inga undantag görs.


12. Säkerhet

Vi kommer under inga omständigheter att lämna ut några personuppgifter utan medgivande från personen ifråga. Detsamma gäller även för e-postadresser.


13. Reservation

Prestationskläder reserverar sig mot felaktigheter i innehåll, rabattkoder och prislista på webbsidan.


14. Integritetspolicy & Cookies


Integritetspolicy för Prestationsklader.se

På Prestationsklader.se värnar vi om din personliga integritet. Den nya lag, GDPR, som börjar gälla 25 maj 2018 ger samma regler för hantering av personuppgifter över hela Europa. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen PUL.

I denna integritetspolicy informerar vi om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker våra webbsidor, registrerar ett konto via någon av våra webbsidor, köper våra produkter eller tjänster, eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. Här hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du kan läsa mer om GDPR hos Datainspektionen.


Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en enskild person. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.


Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Prestationsklader.se / Carlander Fashion AB, org. nr 556883-8741, Kaggensgaran 1, 392 32 Kalmar, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.


Vilka personuppgifter samlar vi in och varför?

För att kunna hantera beställningar/köp
Personuppgiftsbehandlingar som utförs:
. Leverans inklusive avisering och kontakter rörande leveransen.
. Identifikation och ålderskontroll.
. Hantering av betalning inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta
  kontroll gentemot historik och inhämtning av upplysningar från kreditupplysningsföretag.
. Adresskontroll mot externa register.
. Hantering av garanti- och reklamationsärenden.


Kategorier av personuppgifter som berörs:
. Namn.
. Personnummer.
. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post, mobilnummer).
. Betalhistorik.
. Betalningsinformation.
. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag.
. Köp/orderinformation.
. Användaruppgifter för ”Kundsidor”.

Laglig grund:
Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet.

Lagringsperiod:
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 48 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamations- och garantiärenden.


För att hantera ”Kundsidor” och medlemskap
Personuppgiftsbehandlingar som utförs:
. Behörighet för access.
. Säkerställa ålder och identitet.
. Orderhistorik över gjorda köp och betalningar.
. Hantering av din profil och inställningar.
. Ärendehantering.
. Returhantering.
. Registrering av bonuspoäng.
. Registrering av personliga rabatter.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
. Namn
. Personnummer.
. Kontaktuppgifter.
. Användarnamn och lösenord.
. Orderhistorik.
. Betalningsinformation.
. Inställningar och personliga val.

Laglig grund:
Fullgörande av avtal. Denna behandling av personuppgifter är nödvändig för att skapa och administrera ”Kundsidor” och för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Lagringsperiod:
Till dess att du aktivt avslutar ”Kundsidor” eller efter inaktivitet/inga gjorda köp under en period om 48 månader.

För att hantera ärenden kring kundservice
Personuppgiftsbehandlingar som utförs:
. Kommunikation genom kundservice via digitala kanaler, post eller telefon.
. Identifiering.
. Utredning av supportärenden och frågor.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
. Namn
. Personnummer.
. Kontaktuppgifter.
. Användarnamn och lösenord för ”Kundsidor”
. Uppgifter om köp.
. Betalningsinformation.
. Din korrespondens.
. Uppgifter om din utrustning.

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden

Lagringsperiod:
Till dess att kundserviceärendet har avslutats och för en tid om 36 månader för att hantera eventuellt förnyat ärende.


För att kunna fullfölja företagets rättsliga förpliktelser
Personuppgiftsbehandlingar som utförs:
. Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav,
  domslut eller myndighetsbeslut t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
. Namn
. Personnummer.
. Kontaktuppgifter.
. Användarnamn och lösenord för ”Kundsidor”
. Uppgifter om köp.
. Betalningsinformation.
. Din korrespondens.

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag.

Lagringsperiod:
Så länge vi enligt tillämplig lag är skyldiga att lagra uppgifterna.För att kunna förhindra missbruk av en tjänst/förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.
Personuppgiftsbehandlingar som utförs:
. Förhindrande och utredning av eventuella bedrägerier eller andra lagöverträdelser t.ex.
  incidentrapportering.
. Förhindrande av skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på
  användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller våra köp-, medlems-
  eller tjänstevillkor.
. Skydd och förbättring mot angrepp och intrång av vår IT-miljö.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
. Personnummer.
. Köp- och användargenererade data t.ex. klick- och besökshistorik.
. Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar t.ex. språkinställning,
  IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform.
. Uppgifter om hur våra digitala tjänster används.

Laglig grund:
Fullgörande av rättslig förpliktelse (om sådan föreligger) alternativt berättigat intresse. Ifall
ingen rättslig förpliktelse föreligger, är behandlingen nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget.

Lagringsperiod:
Från insamlandet och för en tid om 48 månader därefter.


För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.
Personuppgiftsbehandlingar som utförs:
. Skapandet av ett för dig personligt anpassat innehåll, t.ex. genom  
  produktrekommendationer, presentation av dina specifika förmåner och erbjudanden och
  andra liknande åtgärder som innebär en förbättring av din köpupplevelse.
. Förenkling av din användning av våra tjänster t.ex. genom att favoriter sparas för att
  underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda/övergivna digitala varukorgar.
. Personlig kommunikation och marknadsföring via e-post, sociala medier, sms eller andra
  digitala kanaler.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
. Namn.
. Kontaktuppgifter.
. Kön.
. Ålder.
. Bostadsort.
. Köp- och användargenererad data t.ex. klick- och besökshistorik.

Laglig grund:
Fullgörande av avtalet för kunder med ”Kundsidor”.

Lagringsperiod:
Till dess att du aktivt avslutar ”Kundsidor” eller efter inaktivitet/inga gjorda köp under en period om 48 månader.


För att kunna leverera nyhetsbrev och publicera kundomdömen om våra produkter/tjänster
Personuppgiftsbehandlingar som utförs:
. Personlig och allmän kommunikation och marknadsföring via e-post/nyhetsbrev.
. Publicering i webbutiken, digitala plattformar och sociala medier av användargenererade
  kundomdömen om produkter eller butiken.

Kategorier av personuppgifter som berörs:
. Namn.
. Kontaktuppgifter.
. Kön.
. Bild.
. Ålder.
. Bostadsort.
. Köphistorik
. Köp- och användargenererad data t.ex. klick- och besökshistorik.

Laglig grund:
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att mota kommunikation och publicera användaromdömen.

Lagringsperiod:
Till dess att du aktivt avslutar din prenumeration på ”Nyhetsbrev” eller aktivt väljer att avpublicera ett produktomdöme.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Den huvudsakliga källan är de uppgifter du själv lämnar till oss. Vi samlar också in utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster. Vi kan också komma att samla in personuppgifter från någon tredje part. De uppgifter vi kan samla in från tredje part är följande:

. Adressuppgifter från offentliga register.
. Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.


Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi kan i vissa fall använda oss av personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
. Transporter.
. Betallösningar.
. Marknadsföring.
. IT-tjänster.

I sådana fall har vi ingått ett avtal för personuppgiftsbiträdet som säkerställer att det finns säkerhetsåtgärder på plats för att skydda dina uppgifter. När vi delar med oss av dina uppgifter kommer dessa att användas för samma ändamål som vi från början samlade in dem för.

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig
innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:

. Statliga myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
. Företag som ombesörjer allmänna varutransporter.
. Företag som erbjuder betallösningar.

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.


Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och våra egna IT-system finns inom EU/EES. I de fall överföring sker till land utanför EU/ESS, t.ex. vid systemmässig support och underhåll, sker det enligt särskilt högt ställda krav och avtal.


Vilka rättigheter har du?
I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)
Du har rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig.

Rätt till rättelse av personuppgifter
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. Du har själv möjlighet att logga in på ”Kundsidor” och rätta felaktiga uppgifter, alternativt kontakta vår kundtjänst.

Rätt till radering
Du kan begära radering av dina personuppgifter ifall uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats och under förutsättning att vi inte har en skyldighet att spara personuppgifterna i enlighet med gällande lagar och regler.

Rätt till begränsning
Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål. Det innebär att du har rätt att säga nej till nyhetsbrev och andra marknadsföringsutskick från oss. Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.
En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.


Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies är en liten textfil som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Prestationklader.se använder följande cookies:

. Sessionscookies. En tillfällig cookie. Upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
. Varaktiga cookies. En cookie som ligger kvar på datorn tills du tar bort dem eller de går ut.
. Förstapartscookies. En cookie som sätts av webbplatsen du besöker.
. Tredjepartscookies. En cookie som satts av en tredjeparts webbplats. t.ex. Google Analytics.
. Liknande tekniker. Tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig och för att kunna hantera exempelvis chat/supportfunktioner. Vi samlar tillsammans med vår partner Ve in personuppgifter från dig som kan komma att användas i marknadsföringsändamål i enlighet med vad som närmare anges i vår respektive Ve:s cookie policy, www.ve.com/sv/policy-for-cookies. Har du frågor kring hur Prestationsklader.se hanterar GDPR/integritet är du välkommen att kontakta oss via kundtjänst via kontaktformuläret eller shop@prestationsklader.se


Informationen uppdaterad 2018-05-24