Arm-sleeves

En arm sleeve går från armbågen till handleden, eller från handleden hela vägen uppåt armhålan. Den är utformad för att hålla muskulaturen i armarna varm och kraftfull, och passar både de idrottare som belastar armarna mycket och de som använder armrörelser som stöd.